Harun's Microsoft Blog

Active Directory

Skapa Active Directory Best Practices Rapport via Powershell Script

by on May.09, 2010, under Active Directory

Logga in på en 2008 R2 domänkontrollant och Starta Server Managern som visas på bilden nedan

Starta en AD BPA scan som visas på bilden nedan via Servermanager (Steg 1 och 2 som visas på bilden)

Vänta tills Scannet har gått klart

ADDSBPA

 

Skapa en mapp för att spara rapporten (i mitt fall har jag skapat c:\Temp och använt den i mitt script nedan)

Starta Powershell som admin och kör följande kommandon

_______________________________________________________________________

import-module bestpractices

get-bparesult “Microsoft/Windows/DirectoryServices” | export-csv c:\temp\addsbpa.csv

_______________________________________________________________________

 

flytta filen till en dator som har excel och importera den som textfil med komma som separator. 

 

Comments Off on Skapa Active Directory Best Practices Rapport via Powershell Script more...

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Blogroll

A few highly recommended websites...